22 de febr. 2018

CURS DE DECORACIÓ DIGITAL INKJET

Especialitat: Formació específica en decoració digital Inkjet.

Objectiu de l'acció formativa: En aquest curs s'abordaran els aspectes bàsics fonamentals de les operacions bàsiques de la línia d'esmaltat. Es coneixeran les condicions que haurien de disposar els materials necessaris per a la esmaltació de les peces ceràmiques, així com dels controls a realitzar per al compliment de la qualitat exigida en aquesta operació. Coneixeran les diferents tècniques utilitzades actualment per a l'aplicació dels *engobes i dels esmalts i de les variables més importants, els possibles defectes de procés associats al procés d'esmaltat i mesures correctores. Finalment es coneixerà la tecnologia INKJET, s'abordaran els paràmetres associats a la màquina, els associats al procés i els problemes habituals que un operari pot trobar-se en la impressió en el seu lloc de treball.

Durada: 110 hores (50h de formació teòrica i 60h de pràctiques no laborals)
Impartició formació teòrica: Onda
Pràctiques no laborals: Es realitzaren en empreses situades els municipis consorciats.

Nº alumnes/as: 15

Data límit de presentació de sol·licituds: 20 de març de 2018

Més Informació: