4 de jul. 2018

CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFICA EN DECORACIÓ DIGITAL INKJET

Des del Pacte Ceràmic, es va a posar en marxa un curs, dirigit a aturats empadronats en algun dels municipis del Consorci del Pacte Ceràmic, en el que s'abordaran els aspectes fonamentals de les operacions bàsiques de la línia d'esmaltat.

Es coneixeran les condicions adequades per l'esmalt de les peces ceràmiques, així como dels controls de la qualitat exigida en aquesta operació, les diferents tècniques utilitzades actualment per a l'aplicació dels engobes i dels esmaltats, les variables, els possibles defectes de procés associats al procés d'esmaltat i mesures correctores.

Finalment, es coneixerà la tecnologia INKJET, s'abordaran els paràmetres associats a la màquina, els associats al procés i els problemes habituals que un operari pot trobar-se en la impressió en el seu lloc de treball.

  • Durada: 110h (50h de formació teòrica i 60h de pràctiques no laborals)
  • Impartició formació teòrica: Vila-real
  • Pràctiques no laborals: Es realitzaran en empreses ubicades als municipis consorciats
  • Nº alumnes:  15
  • Data del curs:  des del 24 de setembre de 2018 fins al 11d'octubre
  • Horari: de 9:30h a 14h
Termini de preinscripció: del 25 de juny fins el 14 de setembre de 2018

Presentació de la documentació: Casa de la cultura 3º planta. Instituto Cerámico.

Recorda descarregar els següents documents:
Podeu obtindre més informació al següent enllaç: www.pacteceramic.es o al telèfon: 664400309/964771193