6 d’ag. 2018

CONVOCATÒRIA PER AL PROGRAMA DE FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES QUALIFICATS AVALEM JOVES


Des del Servei Valencià d’Ocupació i Formació es convoca el Programa de foment de la contractació en practiques de persones joves qualificades (AVALEM JOVES) per a l’exercici 2018.

La dotació pressupostària de cada convocatòria és objecte de territorialització provincial, de forma proporcional al nombre de persones desocupades menor de 30 anys registrades en el SERVEF.

Aquesta convocatòria té com a objectiu concedir aquestes subvencions per fomentar la contractació en pràctiques a jornada completa durant 12 mesos als joves qualificats. S’entendrà com joves qualificats per aquest tipus de beca, els majors de 16 que compten amb una qualificació professional reconeguda; llicenciatura o diplomatura universitària, enginyeria superior o tècnica, arquitectura o arquitectura tècnica, grau universitari, estudis de postgrau universitari, doctorat, tècnic o tècnic superior de Formació Professional Reglada, altres titulacions oficialment reconegudes com a equivalents a les anteriors, i certificats de professionalitat.

La documentació a presentar per a la sol·licitud es troba en el següent enllaç.