PROJECTE T'AVALEM

Informació sobre el projecte T'AVALEM MARIA DE LUNA DE VILA-REAL

T'AVALEM és un programa de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que organitza l’Ajuntament de Vila-real amb la cofinanciació de la Conselleria d’Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el qual els alumnes reben formació teòrica i pràctica durant 12 mesos. El programa inicia amb una formació de Certificat de professionalitat de nivell 1 i superat aquest continuen la formació d’un Certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.

T'Avalem Maria de Luna de Vila-real imparteix 3 especialitats formatives que comporten 2 certificats de professionalitat cadascun.

Duració: 12 mesos
Inici previst: Juny 2018
Alumnes: 30 (10 per especialitat)
Personal directiu i docent: 7 persones
Salari; Salari mínim interprofessional
Centre Formatiu municipal: Centre Civic Maria de Luna de Vila-real

Especialitats 

1) Restauració (Bar) Certificats de professionalitat:
  • Operacions Bàsiques de restaurant Bar ( nivell I)  HOTR0208
  • Serveis de bar y cafeteria (nivell II)
2) Restauració (Cuina) Certificats de professionalitat:
  • Operacions Bàsiques de cuina (nivell I) HOTR0108
  • Cuina (nivell II).
3) Jardineria. Certificats de professionalitat:
  • Activitats auxiliars en vivers  jardins i centres de jardineria (nivell I) AGAO0108
  • Instal·lació y manteniment de jardins i zones verdes. (nivell II)

√ Dirigit a joves majors de 16 anys i menors de 30 anys que figuren inscrits en els dos llocs:
  • Inscrits a la Oficina d’Ocupació (SERVEF) i demanar alguna de les especialitats oferides. A través del codi autoservef pots demanar en demanda-autoentrevista, en l’apartat de observacions,  la participació en el programa T'Avalem en la o les especialitats en la que vulgues formar-te.

√ Nivell de estudis: no fa falta tindre la ESO per començar el programa. Al acabar i aprovar el primer certificat podran continuar fins el total de 12 mesos i obtindre  el certificat de nivell 2 posterior.

√ Els alumnes subscriuen un contracte en formació i cobren el salari mínim interprofessional.

√ La preselecció  es realitza per part del SERVEF entre les persones inscrites com a demandants d'Ocupació que reuneixquen els requissits i hagen sol.licitat formació en aquestes especialitats a la Oficina d’Ocupació. Les persones preseleccionades han de presentar la documentació a l'Ajuntament de Vila-real i superar el proccés de selecció.

Vols ser alunne de T'Avalem Maria de Luna? click ací

T'Avalem Maria de Luna està dirigit per un equip professional composat per un director, un auxiliar administratiu, un mestre de suport, i tres docents: jardineria, cuina i cambrer.

Vols formar part de l'equip directiu i docent? click ací


Més informació sobre els projectes T'Avalem