5 de juny 2018

PROGRAMA DE CONTRACTACIÓ AVALEM JOVES


RESULTATS DEFINITIUS PROGRAMES AVALEM JOVES-EMPUJU/EMCUJU

RESULTATS PROVISIONALS PROGRAMES AVALEM JOVES-EMPUJU-EMCUJU

 PROCÉS DE SELECCIÓ AVALEM JOVES 

Si has estat preseleccionat pel SERVEF per a participar en el programa AVALEM JOVES, açò és el que has de fer:

0.    Llig atentament les bases de selecció i funcionament del procés. Especialment, l’apartat tercer: “Documentación e información relativa a la selección final”


1.    Descarregat el document d’Autobaremació, recopila els documents als que en fa referència i ompli la puntuació segons les instruccions.


2. Ompli la Declaració responsable sobre Autobaremació i signa-la.

3.   Ompli i signa la Declaració responsable sobre Garantia Juvenil .
 
4.   Presenta els documents anteriors i tots els documents que indica l’Autobaremació al REGISTRE DE L’AJUNTAMENT, acompanyat d’aquesta Instància General.


5. La Comissió de Selecció es reunirà i publicarà a la http://seuelectrònica.vila-real.es, al http://portaltreball.vila-real.es i el Tauler d’anuncis de l’Agència de Desenvolupament Local (Av. La murà, 28) els resultats, i la resta d’instruccions durant els dies següents.

Cal tindre en compte que és convenient aportar la documentació sobre la renda, bé siga la declaració d’IRPF o Certificat d’Ingressos d’Hisenda. Aquest, i altres documents els pots obtenir a través de les plataformes electròniques dels organismes amb una firma digital (es pot sol•licitar fàcilment a la planta baixa de l’Ajuntament de Vila-real).


Pots consultar més informació de les instruccions ací.


PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER ALS PRESELECCIONATS. PROGRAMA EMCUJU-EMPUJU 2018
 


Si has estat preseleccionat pel SERVEF per a participar en els programes EMCUJU-EMPUJU, tens 7 dies a partir de la data de la convocatòria pública (aquesta canvia segons el programa), per a presentar la documentació requerida per a participar en el procés de selecció.

-    Si has estat preseleccionat per al programa EMCUJU: La data de la convocatòria pública és el 21 de juny de 2018

        o    Per tant, tens des del 22 de juny fins al 2 de juliol (ambdós inclosos), per a presentar al REGISTRE DE L’AJUNTAMENT, tota la documentació.

-    D’altra manera, si has estat preseleccionat per al programa EMPUJU: La data de la convocatòria pública és el 26 de juny.

          o    Així, el termini de presentació de la documentació estarà obert des del dia 27 de juny al 5 de juliol (ambdós inclosos).


 

INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA AVALEM JOVES. (EMPUJU Y EMCUJU)

El Ajuntament de Vila-real en colaboración con el SERVEF ha puesto en marcha el programa AVALEM JOVES con dos lineas (EMCUJU y EMPUJU) para contratar a jóvenes menores de 30 años, beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, de acuerdo con la Orden 7/2017 (DOCV 8019 de 11/04/2017).

Con estos programas se pretende contratar con una duración de 12 meses a aproximadamente 63 jóvenes de Vila-real para trabajar en las diferentes dependencias municipales.

Las bases de selección están publicadas en la web del Servef: https://bit.ly/2JfagnL

La oficina de empleo del SERVEF de Vila-real hará una preselección entre las personas jóvenes inscritas como desempleados  y que cumplan los requisitos de Garantía Juvenil, que son:

. Tener entre 16 y 30 años
. No estar trabajando
. No estar estudiando

Las personas interesadas en participar en los programas deberán comprobar que estan inscritas como demandantes de empleo en la oficina de Vila-real con su titulación formativa y datos de contacto (teléfono y correo electrónico) actualizados.  Además en la demanda deberá  tener solicitadas las ocupaciones que el Ajuntament de Vila-real va requerir en la oferta de empleo. Para ello, bien deberá acudir al Centro Servef de Empleo de Vila-real o a traves de la web del SERVEF.

La Agencia de Desarrollo Local se pondrá en contacto con los preseleccionados por la Oficina de Empleo para darles la información de documentos a presentar, instancias, plazos etc.

A continuación a  modo orientativo se detallan las titulaciones y ocupaciones que se van a solicitar a la oficina de empleo:Para cualquier consulta se pueden dirigir a la Agencia de Desarrollo Local de Vila-real sita en Av. de la
Murà, 28, 1ª y al teléfono  964547017 o visitar la web del SERVEF donde está disponible toda la información del programa AVALEM JOVES.