TALLER D'OCUPACIÓ 💥

Cast↡


Anuncis del procés de selecció:


Inici del projecte 14/01/2024
Sustitució 3 alumnes ( 1 Agricultura y 2 Jardinería ) info. 👈

QUÈ ÉS UN TALLER D’OCUPACIÓ?Un Taller d’Ocupació és un projecte financiat per LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, l’objecte del qual és millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades mitjançant la realització d’obres o serveis d’interès general i/o social que possibiliten a l’alumne-treballador la realització d’un treball efectiu mitjançant un contracte per a la formació i l’aprenentatge, que juntament amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.


EL PROJECTE TALLER D’OCUPACIÓ VILA-REAL 2023-2024

La Generalitat Valenciana, a través de LABORA, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, ha concedit una subvenció de 798.721.20 € per al desenvolupament d'este programa mixte de formació i ocupació, 

QUINA FORMACIÓ S’IMPARTIRÀ AL TALLER D’OCUPACIÓ VILA-REAL?

L’Ajuntament de Vila-real ha dissenyat tres  grups de 10 alumnes cadascun. 

• Grup 1: Atenció socio sanitària a persones dependents en institucions socials Certificat de professionalitat (SSCS0208).

• Grup 2: Agricultura, amb dos certificats de professionalitat consecutius: Activitats auxiliars d’agricultura (AGAX0208) i Agricultura Ecológica (AGAU0108).

• Grup 3: Jardineria, amb dos certificats de professionalitat consecutius: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0108) i Instalació i manteniment de jardins i zones verdes (AGAU0208).

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ

El Taller tindrà com a seu la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC), centre homologat per LABORA. No obstant, per a la especialitat de agricultura  les clases teóriques, pràctiques laborals i els projectes es desenvoluparan en les instal•lacions del Centre Experimental de la Conselleria d’Agricultura a la carretera d’Onda; Per a la especialitat de jardineria les clases teóriques també es faran al Centre Experimental i les pràctiques als espais verds municipals, i en diferents centres sociosanitaris de titularitat de la Generalitat Valenciana a Vila-real, es faran les pràctiques de  l’especialitat d’Atenció Socio-sanitaria.
QUÉ ES UN TALLER DE EMPLEO

Un Taller de Empleo es un proyecto financiado por LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, cuyo objeto es mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas mediante la realización de obras o servicios de interés general y/o social que posibilitan al alumno-trabajador la realización de un trabajo efectivo mediante un contrato para la formación y el aprendizaje, que junto con la formación profesional para la ocupación recibida, procura su cualificación profesional y favorece su inserción laboral.EL PROYECTO TALLER DE EMPLEO VILA-REAL 2023-2024

La Generalitat Valenciana, a través de LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, ha concedido una subvención de 798.721.20 € para el desarrollo de este programa mixto de formación y empleo.

¿QUÉ FORMACIÓN SE IMPARTIRÁ EN EL TALLER DE EMPLEO VILA-REAL ?

El Ayuntamiento de Vila-real ha diseñado tres grupos de 10 alumnos cada uno. 

• Grupo 1: Atención socio-sanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Certificado de profesionalidad (SSCS0208).

• Grupo 2: Agricultura, con dos certificados de profesionalidad consecutivos: Actividades auxiliares de agricultura (AGAX0208) y Agricultura Ecológica (AGAU0108).

• Grupo 3: Jardinería, con dos certificados de profesionalidad consecutivos: Actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería (AGAO0108) y Instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes (AGAO0208).

FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN

El Taller tendrá como sede la Biblioteca Universitaria del Conocimiento (BUC), centro homologado por LABORA. No obstante, para la especialidad de agricultura las clases teóricas, practicas  y los proyectos se desarrollarán en las instalaciones del Centro Experimental de la Consellería de Agricultura de la carretera de Onda, para la especialidad de jardinería las clases teóricas se harán también en el Centro Experimental y las prácticas en los espacios verdes municipales,  y en diferentes centros socio-sanitarios de titularidad de la Generalitat Valenciana en Vila-real, se llevaran a cabo las prácticas de la especialidad de Atención Socio-sanitaria.