T'AVALEM
T'AVALEM és un programa de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que organitza l’Ajuntament de Vila-real amb la cofinanciació de la Conselleria d’Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el qual els alumnes reben formació teòrica i pràctica durant 12 mesos, amb un pressupost de més de 500.000€.

Està dirigit a joves desocupats d'entre 16 i 30 anys inscrits com a demandants d'ocupació a l'ESPAI LABORA i, a més, al fitxer de GARANTIA JUVENIL.


Especialitats 

1) Construcció:

Nivell I: EOCB0208  OPERACIONS AUXILIARS D'OBRA  DE FÀBRIQUES I COBERTES
Nivell II: EOCB0108 FABRIQUES D'OBRA 

2) Electricitat:

Nivell I: ELEE0108 OPERACIONS AUXILIARS DE MUNTATGE DE XARXES ELÈCTRIQUES
Nivell II: ELEE0109 MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

√ Nivell de estudis: no requereix estudis previs per a començar el programa, però caldrà aprovar el nivell I de la especialitat per a continuar al nivell II.

√ Els alumnes subscriuen un contracte de formació en alternança amb l'Ajuntament de Vila-real i cobren el salari mínim interprofessional (SMI)

√ La preselecció  es realitza per part de LABORA entre les persones inscrites com a demandants d'Ocupació que reuneixquen els requissits i hagen sol.licitat formació en aquestes especialitats a la Oficina d’Ocupació. Les persones preseleccionades han de presentar la documentació a l'Ajuntament de Vila-real i superar el proccés de selecció.

Vols ser alumne de T'Avalem ? click ací 

T'Avalem Vila-real està dirigit per un equip professional composat per una persona de direcció, una d'administració, i dos docents: obra i electricitat.

Vols formar part de l'equip directiu i docent? click ací 


Més informació sobre els projectes T'Avalem