15 d’abr. 2019

ACCELERADORA D'OCUPACIÓ PER PROMOURE LA INSERCIÓ LABORAL DE 12 PERSONES

La nova acceleradora d´ocupació començarà a funcionar el dia 24 de maig i millorarà les possibilitats d’inserció laboral  de les  12 persones participants, mitjançant el treball en equip i col•laboratiu. Per aconseguir aquest objectiu, comptaran amb l´ajuda i orientació, quasi personal, d’un tècnic expert, que els anirà facilitant noves ferramentes de recerca d’ocupació i els guiarà per a millorar la seua ocupabilitat.Horari i lloc
L’acceleradora tindrà una durada des del 24 de maig fins al 26 de juny i es desenvoluparà  a les instal•lacions del Viver d’Empreses de Vila-real.
Els participants es reuniran tres vegades per setmana; dilluns, dimecres i divendres, en horari de 9.30 a 13.30 hores.


Els destinataris
La nova acceleradora té un aforament de 12 places. Sols hi ha 2 requisits per a poder participar i formar part de l’acceleradora:
- Tindre un nivell bàsic-mitjà de coneixements d’informàtica
- Fer la inscripció al més aviat possible, ja que l’accés es farà per ordre d´inscripció i les places són limitades.

Al marge d´aquests requisits, no es busca un perfil formatiu determinat, sinó que la participació és oberta a tot tipus de persones que vulguen millorar les seues habilitats en ocupabilitat.


¿Què faran a l’acceleradora?
Es tracta d’una iniciativa de 60 hores on els participants juntament amb un coordinador treballaran diversos continguts, com per exemple:
- Noves tècniques d’elaboració per al CV.
- Eines per la recerca d’ocupació.
- Entrenament en entrevistes de treball.
- Visites a empreses.
- Sessions de coaching
- Intermediació laboral amb responsables de Recursos Humans
Aquests continguts ajudaran als participants a assolir les seues capacitats i aptituds per afrontar la recerca d’ocupació.


Inscripcions 
Les inscripcions s’obriran el 15 abril i finalitzaran el 17 de maig. S’adjudicaran les places segons l’ordre d’inscripció. INSCRIPCIONS11 d’abr. 2019

OFERTA FORMATIVA FOREM PV

L’organització Forem PV de CCOO posa a disposició una nova oferta formativa basada en la realització de tres cursos gratuïts.


 • Curs d’impuls de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes:

- Inici: 15 d’abril

- Duració: 50 hores. Horari de dilluns a divendres de 19:30 a 22 h.

- Modalitat: Presencial

L’alumnat al finalitzar el curs, serà capaç d’incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d’intervenció social.

 • Curs de Manipulador d’aliments en el sector d’atenció a persones dependents:

- Inici: 8 d’abril – Places vacants

- Duració: 10 hores. Horari; dilluns, dimarts i dimecres de 19:30 a 22 h.

- Modalitat: Presencial

L’alumnat serà capaç d’aplicar els coneixements adquirits en la manipulació d’aliments utilitzant les mesures necessàries que garanteixen la seguretat i salubritat dels productes alimentaris, aplicant les normes bàsiques per aconseguir un maneig segur dels aliments.

 • Curs de manipulador d’aliments en el sector agrari i cítric:

- Inici: 6 d’abril – Places vacants

- Duració: 10 hores. Horari; dissabtes de 9 a 14 h.

- Modalitat: Presencial

L’alumnat serà capaç d’aplicar els coneixements adquirits en la manipulació d’aliments utilitzant les mesures necessàries que garanteixen la seguretat i salubritat dels productes alimentaris, aplicant les normes bàsiques per aconseguir un maneig segur dels aliments.


Inscripcions i més informació en:

964 25 17 20

8 d’abr. 2019

OFERTA D’OCUPACIÓ – PSIQUIATRA

La Fundació Manantial busca Psiquiatra per a dispositius de rehabilitació psicosocial amb persones amb problemes de salut mental.
 • PERFIL:
Formació: Llicenciat en Medicina, especialitat Psiquiatria

Experiència: Mínim de 2 anys.

Requisits Mínims: Imprescindible nivell avançat en valencià

Mèrits a valorar:

- Coneixements i experiència en salut mental

- Coneixements en acompanyament terapèutic

- Coneixements i experiència en treball amb famílies i GMF

- Coneixements i experiència en treball amb grups

- Coneixements en recursos de la xarxa pública de sanitat i serveis socials d’atenció a persones amb T.M.G. de la Comunitat Valenciana

- Experiència en coordinació interinstitucional

- Experiència en atenció a pacients amb primer episodi o en risc

- Experiència en investigació i publicacions

- Interés demostrable per l’atenció primerenca

- Carnet de conduir

- Carnet de manipulador d’aliments a rebre en l’empresa

- Nivell alt d’anglés, oral i escrit.

Característiques:

Comunicació, professionalitat i domini tècnic, autonomia, integritat i planificació.

 • CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC:
Funcions:

Avaluar, diagnosticar i tractar a les persones amb problemes de salut mental greus. S’ha d’analitzar la funcionalitat dels símptomes i valorar l’impacte que aquest tenen en la seua vida social, laboral o familiar, així com construir hipòtesis que ajuden a l’equip a integrar les distintes àrees i donar un sentit global a la intervenció tant del pacient com de la família, tot això coneixent i respectant els seus ritmes. En coordinació amb l’equip, per augmentar els recursos psíquics dels pacients i possibilitat el seu procés de recuperació i desenvolupament personal per afavorir el canvi psíquic, millorar a la seua vida social, laborar i familiar. Afavorir al pacient la creació d’un projecte vital i la presa de decisions.

Horari/Jornada Laboral: Jornada Parcial, 7 hores a la setmana.

Localitat: Vila-real

Retribució: Entre 12.00 i 18.00 euros bruts a l’any.

Tipus de contracte: Contracte temporal per maternitat

Nº de llocs demandats: 1

Incorporació a partir de: Maig


ENVIAR CURRÍCULUM A asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org

OFERTA D’OCUPACIÓ – TERAPEUTA OCUPACIONAL


La Fundació Manantial busca un Terapeuta Ocupacional per a dispositius de rehabilitació psicosocial amb persones amb problemes de salut mental.
 • PERFIL:
Formació: Grau en Teràpia Ocupacional

Experiència: Mínim 2 anys

Requisits mínims: Imprescindible nivell avançat de valencià

Mèrits a valorar:

- Coneixements i experiència en salut mental

- Coneixements en model d’ocupació humana

- Coneixements de la xarxa pública de salut mental

- Coneixements sobre filosofia de rehabilitació psicosocial

- Coneixements d’instruments estandarditzats d’avaluació

- Carnet de conduir i disponibilitat per a conduir cotxe d’empresa

- Carnet de manipulador d’aliments a rebre en l’empresa

Característiques:

Professionalitat, domini tècnic, escolta, claredat, regulació emocional, interés per aprendre, pro activitat, autonomia, responsabilitat, treball en equip i planificació.
 • CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC:
Funcions:

Millorar el nivell de funcionalitat de l’usuari en la seua vida diària, així com detectar interessos, motivacions, necessitats i potencialitats que permeten ocupar distints rols ocupacionals mantenint cert equilibri en els mateixos per aconseguir una major integració familiar, laboral i comunitari. Per això, el terapeuta ocupacional ha d’aportar les ajudes, suports i entrenaments necessaris per a millor l’autonomia de l’usuari, així com intervindré amb les famílies perquè participen activament en aquest procés de recuperació.

Horari/Jornada Laboral: Jornada Completa, 35 hores a la setmana.

Localitat: Vila-real

Retribució: Entre 12.000 y 18.000 brut/anual.

Tipus de contracte: Indefinit

Nº de llocs demandats: 1

Incorporació a partir de: abril


ENVIAR CURRÍCULUM A asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org
2 d’abr. 2019

OFERTA D’OCUPACIÓ – FISIOTERAPEUTA

Es necessita Fisioterapeuta en centre d’atenció per a persones majors a Vila-real.

PERFIL

 • Experiència: Preferiblement amb experiència però no és imprescindible
 • Requisits: Formació
 • Mèrits a valorar: Capacitat de comunicació, responsable, certificat de minusvalía...

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC

 • Horari/Jornada laboral: Jornada laboral de 15 hores setmanals en horari de 13 a 16h. de dilluns a divendres
 • Localitat: Vila-real
 • Retribució: Segons conveni
 • Tipus de contracte: Interinitat permís de paternitat
 • Incorporació a partir de: 06/04/2019

CURRÍCULUM A amontes@clece.es