13 de nov. 2018

CURS DE FORMACIÓ EN PHOTOSHOP AVANÇAT FEVECTA

El Departament de Promoció Econòmica a través de FEVECTA llança un curs gratuït online de Photoshop Avançat. Es realitzarà del 26 de novembre de 2018 al 13 de gener de 2019 amb una duració de 40 hores.

El curs va dirigit a persones en actiu en règim d’autònoms. Així com persones desocupades inscrites al Servef.

Per a més informació adreceu-vos al següent enllaç.

12 de nov. 2018

BORSA TEMPORAL D’OCUPACIÓ DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN EMPRESES PER A L’ÀREA D’ASSESSORAMENT D’EMPRENEDORS I EMPRESES

L'Ajuntament de Vila-real amb el Departament de Promoció Econòmica i per mitjà del Consorci gestor del Pacte Ceràmic ha constituït una borsa temporal d'ocupació de tècnic especialista en empreses per a l'àrea d'assessorament d'emprenedors i empreses. El sistema de selecció serà mitjançant un concurs de valoració de mèrits i entrevista.

Els requisits per a accedir aquesta borsa són els següents:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o una altra conforme amb l'article 54 de la Llei 10/2010.
 • Ser major de 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries.
 • No estar inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament del lloc de treball que es vol accedir.
 • Estar en possessió del títol oficial de diplomatura o grau o complir les condicions per a obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació de sol•licituds.

Es presentarà el FULL DE SOL•LICITUD GENERAL i el FULL D’AUTOBAREMACIÓ junt amb la documentació requerida  al Registre d’entrada al Consorci (C/Balmes, 2 -3ª planta. 12200 Onda) en horari de 9h a 14h. 

La documentació requerida és la següent:

 • Full d'autobaremació
 • Fotocòpia DNI
 • Fotocòpia titulació exigida
 • Fotocòpia titulació acadèmica addicional
 • Fotocòpia cursos formatius
 • Fotocòpia contracte i/o nomenaments
 • Fotocopia del model 037, Declaració censal simplificada de l'Agència Tributària
 • Informe vida laboral
 • Currículum Vitae

La documentació aportada deurà acompanyar-se de la original.

Una vegada realitzada la fase de valoració de mèrits aportats així com l’entrevista es conformarà la Borsa, la qual s’ordenarà en funció de la seua puntuació final i es seguirà la mateixa per a la contractació del personal. 

Més informació en www.pacteceramic.es, via mail a empleo@pacteceramic.es o telefonant al 964 600 050. 

8 de nov. 2018

FÒRUM EMPRESARIAL RSC 2018

L'ajuntament de Vila-real te constituïda la Mesa per a la inserció laboral de persones amb capacitats diferents de la qual formen part tant representants municipals com de les diverses entitats locals que treballen per a la promoció de persones amb dificultats d'integració sociolaboral. Per a la inserció laboral d'aquestes persones és clau la participació de les empreses com a generadores de llocs de treball dins del procés econòmic. És per això que la Mesa ha organitzat per aquest 22 de novembre un Fòrum participatiu sobre la Responsabilitat Social Corporativa a la BUC, especialment adreçat a les bones pràctiques d'integració d'aquest col•lectiu. 

El programa del Fòrum es el següent:         


8:30 Café, oferit pels alumnes de l'Escola Taller T'AVALEM
9:00 Benvinguda i presentació
 • Xavier Ochando, 1r tinent alcalde Regidor d'Economia de l'Ajuntament de Vila-real
 • Aurora del Alcázar, membre de la Mesa, acompanyada d'Arnau Llop de l'Associació Ayuda a Adultos y Niños con Trastorno del Espectro Autista (AANTEA)
9:15 El valor de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC)
 • Una oportunitat de millora empresarial y social. ELSA GONZALEZ Professora Titular de Filosofia Moral y Ètica Empresarial. Universitat Jaume I.
10:15 Taula d'experiències de Responsabilitat Social Corporativa
 • Javier Bon, responsable de RRHH de Vidres S.A.
 • Pascual M. Rodríguez, responsable Àrea Comercial y Màrqueting de Incerco S.A.
 • Vicent Tena Martínez, director de Residència DomusVi Vila-real
 • Mª Remedios Herrero, consellera de Caixa Rural Vila-real Soc. Coop. de Crèdit V.
Modera: Charo Castelló, gerent de Fundació Tots Units
Diàleg participatiu

11:15 Conclusió i proposta de futur, per Charo Castelló
11:45 Clausura per José Benlloch, alcalde de Vila-real.

30 d’oct. 2018

PROGRAMA DE CONTRACTACIÓ EMCORP I EMCORD

L'Ajuntament de Vila-real  a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en aplicació de l'ordre 8/2016 es llancen les subvencions per a fomentar la contractació. La subvenció destinada al programa EMCORD per aturats de llarga duració inscrits al SERVEF, i la subvenció EMCORP per aturats inscrits al SERVEF de 30 anys o més. 
 • EMCORD: Aturats de llarga duració inscrits al SERVEF
 • EMCORP: Aturats inscrits al SERVEF de 30 anys o més
L'inici de la contractació es contempla per a desembre i serà d'un període de 6 mesos.

La previsió d'ocupacions és la següent, es recomana supervisar si s'està inscrit correctament amb el codi al SERVEF:

 • Peó obra pública - codi: 96011029
 • Empleat administratiu (FP2)- codi: 43091029
 • Instal·lador electricista (FP2 o ESO) - codi: 75101033
Es realitzarà una preselecció prèvia i es posarà en contacte amb els preseleccionats. Es recomana de nou, revisar els codis del SERVEF

29 d’oct. 2018

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS ALS MITJANS

La formació es basarà a aprendre les tècniques adequades per a dirigir-se als diferents mitjans de comunicació televisió, premsa, ràdio, mitjans en línia, etc. També es ficarà èmfasi en la preparació de comunicats escrits, com liderar projectes i empreses a través de la comunicació, així com aprendre la importància que té el concepte de comunicació en l'era digital.

La duració del curs és de 8 hores. Per a consultar més informació podeu fer-ho en aquest enllaç o a través del mail comercial@puzzleconsultores.com o telefonant al 964 068 802 (Eva/Marina).