4 de des. 2018

ACTES DEFINTIVES EMCORP/EMCORD

Publicats, en la seu electrònica, els anuncis definitus dels programes de contractació EMCORD I EMCORP. En els següents enllaços podeu consultar els resultats:

EMCORD
-ADMINISTRATIU
-PEÓ

EMCORP
-ADMINISTRATIU
-PEÓ
-ELECTRICISTA


28 de nov. 2018

CLOENDA PROGRAMA POEJ

El Pla Operatiu d'Ocupació Juvenil, el programa POEJ, va realitzar el seu acte de Cloenda el passat 16 de novembre.

Es tracta d'un programa que ha suposat per als joves, un punt d'inici i un nou camí per al món laboral. El POEJ fica el seu punt  final aquest divendres per això, vos deixem en aquest enllaç el vídeo que es va mostrar a l'acte de cloenda, que resumeix que ha estat aquest programa per alumnes, professors i orientadors. A més del resum del que va ser aquell día de cloenda tant per alumnes, formador, orientador i institucions.
¿QUÉ ES EL POEJ?


ACTO CLOENDA POEJ


23 de nov. 2018

ACTES BAREMACIÓ EMCORD/EMCORP

Publicats, en la seu electrònica, els anuncis de les baremacions els programes de contractació EMCORD I EMCORP. En els següents enllaços podeu consultar els resultats:

EMCORD
- ADMINISTRATIU
- PEÓ

EMCORP
- ADMINISTRATIU
- PEÓ
- ELECTRICISTA

A partir del dia següent a la publicació de l'anunci, s'obri el període de 5 dies hàbils per a presentar al·legacions.

13 de nov. 2018

CURS DE FORMACIÓ EN PHOTOSHOP AVANÇAT FEVECTA

El Departament de Promoció Econòmica a través de FEVECTA llança un curs gratuït online de Photoshop Avançat. Es realitzarà del 26 de novembre de 2018 al 13 de gener de 2019 amb una duració de 40 hores.

El curs va dirigit a persones en actiu en règim d’autònoms. Així com persones desocupades inscrites al Servef.

Per a més informació adreceu-vos al següent enllaç.

12 de nov. 2018

BORSA TEMPORAL D’OCUPACIÓ DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN EMPRESES PER A L’ÀREA D’ASSESSORAMENT D’EMPRENEDORS I EMPRESES

L'Ajuntament de Vila-real amb el Departament de Promoció Econòmica i per mitjà del Consorci gestor del Pacte Ceràmic ha constituït una borsa temporal d'ocupació de tècnic especialista en empreses per a l'àrea d'assessorament d'emprenedors i empreses. El sistema de selecció serà mitjançant un concurs de valoració de mèrits i entrevista.

Els requisits per a accedir aquesta borsa són els següents:

 • Tindre la nacionalitat espanyola o una altra conforme amb l'article 54 de la Llei 10/2010.
 • Ser major de 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries.
 • No estar inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament del lloc de treball que es vol accedir.
 • Estar en possessió del títol oficial de diplomatura o grau o complir les condicions per a obtindre'l abans que finalitze el termini de presentació de sol•licituds.

Es presentarà el FULL DE SOL•LICITUD GENERAL i el FULL D’AUTOBAREMACIÓ junt amb la documentació requerida  al Registre d’entrada al Consorci (C/Balmes, 2 -3ª planta. 12200 Onda) en horari de 9h a 14h. 

La documentació requerida és la següent:

 • Full d'autobaremació
 • Fotocòpia DNI
 • Fotocòpia titulació exigida
 • Fotocòpia titulació acadèmica addicional
 • Fotocòpia cursos formatius
 • Fotocòpia contracte i/o nomenaments
 • Fotocopia del model 037, Declaració censal simplificada de l'Agència Tributària
 • Informe vida laboral
 • Currículum Vitae

La documentació aportada deurà acompanyar-se de la original.

Una vegada realitzada la fase de valoració de mèrits aportats així com l’entrevista es conformarà la Borsa, la qual s’ordenarà en funció de la seua puntuació final i es seguirà la mateixa per a la contractació del personal. 

Més informació en www.pacteceramic.es, via mail a empleo@pacteceramic.es o telefonant al 964 600 050.