16 de març 2016

PICE. Pla de Capacitació per a joves

Què és?

El Pla de Capacitació està format per una sèrie d'accions variades dissenyades com un itinerari formatiu complet, que tenen l'objectiu de donar-te respostes d'orientació i formació per la teua ocupació. Iniciem el teu itinerari amb una orientació vocacional mitjançant la qual detectarem les teves necessitats professionals. A continuació, rebràs una formació de caràcter troncal i, posteriorment, un altra específica.

Finalment, hem dissenyat una sèrie de mesures i accions d'intermediació amb les empreses i inserció laboral, amb l'objectiu de donar-te resposta d'orientació  i formació en la major brevetat de temps.A qui va dirigit?

El Pla de Capacitació va dirigit a tots els joves, majors de 16 anys i menors de 25 anys, o menors de 30 any en  el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que en aquests moments no es troben ocupats ni participen en activitats d'educació ni formació.


Aquest programa engloba tant a aquells joves que, o bé han abandonat prematurament els seus estudis, o bé han finalitzat 
les seues carreres universitàries, tant si han tingut experiència prèvia com no; que actualment estiguen en cerca d'ocupació. 


Objectius 


L'objectiu general del Pla de Capacitació és oferir-te una sèrie d'accions directes adaptades a les teues capacitats i necessitats, perquè obtinguis la formació i qualificació necessàries, adaptades a les demandes empresarials, de manera que et condueixin a la inserció laboral. 

Mitjançant aquest pla i com a objectius específics, pretenem: 
  • Millorar les competències bàsiques
  • Impulsar la teua formació en idiomes, TICs i habilitats
  • Fomentar la teua quallificació mitjançant la formació oficial amb Certificats de Professionalitat
  • Millorar la teua ocupació
  • Incentivar la teua contractació