14 de juny 2017

PROGRAMA DE CONTRACTACIÓ DE JOVES QUALIFICATS AVALEM JOVES+

RESULTATS

Definitius


Provisionals


PROCÉS DE SELECCIÓ AVALEM JOVES

Si has estat preseleccionat pel SERVEF per a participar en el programa AVALEM JOVES, açò és el que has de fer:
  1. Descarregat el document d’Autobaremació, recopila els documents que es fa referència i ompli la puntuació segons les instruccions.
  2. Ompli la Declaració responsable sobre Autobaremació i signa-la
  3. Ompli i signa la Declaració responsable sobre Garantia Juvenil
  4. Presenta els tres documents anteriors i tots els documents que indica l’Autobaremació al REGISTRE DE L’AJUNTAMENT, acompanyat de la instància general corresponent, en funció de si has segut preseleccionat per al Programa EMCUJU o EMPUJU, a més tardar el dilluns 24 de juliol a les 13:00h (EMCUJU) o el 25 de juliol a les 13:00h (EMPUJU). 
  5. La Comissió de Selecció es reunirà i publicarà a la http://seuelectrònica.vila-real.es , al http://portaltreball.vila-real.es  i al Tauler d’anuncis de l’Agencia de Desenvolupament Local (Av. La murà, 28) els resultats, i la resta d’instruccions durant els dies següents. 
Cal tindre en conter que és convenient aportar la documentació sobre la renda, be siga la declaració d’IRPF o Certificat d’Ingresos d’Hisenda. Aquest, i altres documents els pots obtindré a través de les plataformes electròniques dels organismes amb una firma digital (es pot sol•licitar fàcilment a la planta baixa de l’Ajuntament de Vila-real)

Pots consultar mes informació i instruccions ací.


DOCUMENTS D'INTERÉS:

.......................................................................................................................................................

El SERVEF ha posat en marxa un programa de contractació laboral a través de l’Ajuntament de Vila-real , dirigit a joves menors de 30 anys que disposen de qualificació acadèmica o professional.
Per tal de participar caldrà reunir els següents requisits:

  • No estar treballant 
  • No estar estudiant 
  • Tenir menys de 30 anys

A més, caldrà seguir aquest procediment per a poder optar a participar en el programa:

PAS 1: Inscriure's al SERVEF com a demandant d´ocupació acreditant la titulació que teniu. Este pas es important ja que nosaltres demanarem al SERVEF  que ens envie als candidats per titulacions.

PAS 2: Esperar a que, be l´Ajuntament o be el SERVEF, se fiquen en contacte amb vosaltres per dir-vos si sou candidats al procés de selecció.

Al segúent enllaç pots concultar les titulacions que se sol·licitaran

Per a més informació, podeu dirigir-vos a la web del SERVEF punxant al següent enllaç http://www.servef.gva.es/avalem-joves  o posar-vos en contacte amb l'Agència de Desenvolupament Local (Av. La murà, 28) al telèfon 964547017.