22 de juny 2017

PROGRAMA DE CONTRACTACIÓ DE TREBALLADORS AGRÍCOLES


Resultats del procés de selecció dels treballadors agrícoles remitits pel SERVEF al
Tauler d'Edictes :  - Capatassos    - Peons

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SPEE), antic INEM, ha concedit a l'Ajuntament de Vila-real una subvenció de 104.286,63 € per a la contractació de 70 treballadors desocupats que durant la passada campanya cotitzaren al règim agrari.
Els treballs tindran una durada de 2 mesos, cadascun dels quals donarà feina a 35 treballadors agrícoles en tasques de manteniment d'espais o infraestructures agrícoles de competència municipal, els quals està previst s'inicien durant el mes d´agost.


Aquests són els llocs a cobrir i els períodes previstos de contractació:

FASE I: MES D´AGOST.
33 llocs de treballs per a peons agrícoles i 2 llocs de treball per a capatassos agrícoles

FASE II: MES DE SETEMBRE
33 llocs de treballs per a peons agrícoles i 2 llocs de treballa per a capatassos agrícoles

Recordar que és requisit per a poder ser seleccionat i citat per l'Oficina d'Ocupació del SERVEF haver cotitzat durant aquesta campanya en el règim agrícola. 

Els treballadors seràn citats per l'Oficina d'Ocupació del SERVEF perquè presenten la documentació requerida a l'Ajuntament a l'efecte de baremar els mèrits marcats pel SEPE.