16 de juny 2017

RELACIÓ DE TITULACIONS DEMANDADES PER AL PROGRAMA AVALEM JOVES

Aquestes son les titulacions que es demandaran al SERVEF per a poder participar en el nou programa AVALEM JOVES:
 • Arquitectura 
 • Arquitectura tècnica  
 • Enginyeria de Camins, Canals i Ports
 • Dissenyador gràfic
 • Grau superior en gràfica publicitària. 
 • Grau en Màrqueting
 • Filologia anglesa
 • Traducció i interpretació
 • A.D.E.M 
 • Història
 • Història de l'Art
 • Ciències de la documentació. 
 • Cicle formatiu en Comerç
 • Publicitat i Relacions Públiques
 • Màrqueting
 • Turisme 
 • Belles Arts (especialitat en Restauració i Conservació de béns culturals) 
 • Filologia Valenciana (Catalana) o Magisteri amb el C2 (superior de l'a JQCV) de valencià 
 • Publicitat i Relacions Públiques
 • Comunicació
 • Periodisme 
 • Disseny gràfic o Cicle superior en gràfica publicitària. 
 • Cicle Superior en Integració Social
 • Cicle Superior Administració i Finances.
 • Psicologia, Educació Social o Mestre 
 • Protocol i Organització d'Esdeveniments
 • Dret
 • Gestió i Administració Pública
 • Ciències de l'Educació Física i de l'Esport
 • Tècnic Animació Sociocultural amb curs de Monitor de Temps Lliure o Animador Juvenil
 • Informàtica
 • Psicologia
 • Infermeria
 • Tècnic en Emergències Sanitàries
 • Treball Social
Fes click a l'enllaç per a tindre tota la informació sobre el programa PROGRAMA DE CONTRACTACIÓ DE JOVES QUALIFICATS AVALEM JOVES+