10 de gen. 2019

CURS DE CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB

L'alumnat en finalitzar el curs serà capaç de crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especificacions i condicions de «usabilitat» donades i realitzar els procediments d'instal·lació i verificació de les mateixes en el servidor corresponent.

  • LLOC: Forem Castelló
  • MODALITAT: Presencial 
  • DURACIÓ: 560 hores
  • HORARI: De dilluns a divendres de 15.30 a 19.30h.