7 de jul. 2020

Resultados actas provisionales Programa de Fomento de Empleo Agrario 2020

Hui 7 de juliol s'han publicat a la seu electrònica de l'Ajuntament de Vila-real les actes provisionals de baremació del Programa de Foment d'Ocupació Agrària 2020, pel qual es realitzat la contractació de 32 peons i 5 capatassos per a incorporar-se a partir de l'1 d'agost. Us deixem els PDF on podeu consultar els resultats, així com l'enllaç directe a la seu electrònica.

Les bases del programa es poden consultar a continuació: Bases reguladores

Les persones que vulguen realitzar al·legacions disposen de 5 dies hàbils (fins al 14/7/2020). El 14/07/2020 es reunirá de nou la Comissió per resoldre les al·legacions i emitir l'Acta definitiva (que es publicarà també als mateixos mitjans).

Aleshores Recursos Humans cridarà, al telèfon indicat a la sol·licitud, per ordre de puntuació a les persones seleccionades per presentar la documentació per a la seua contractació. Les renuncies se n'aniran cobrint seguint l'ordre de la llista definitiva de baremació.-----------

Hoy 7 de julio se han publicado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Vila-real las actas provisionales de baremación del Programa de Fomento de Empleo Agrario 2020, por el cual se realiza la contratación de 32 peones y 5 capataces para incorporarse a partir del 1 de agosto. Os dejamos los enlaces PDF para consultar los resultados, así como un enlace directo a la sede electrónica

Las bases del programa se pueden consultar a continuación: Bases reguladoras

Las personas que quieran hacer alegaciones disponen de 5 días hábiles (hasta el 14/7/2020). El 15/07/2020 se reunirá de nuevo la Comisión para resolver las alegaciones y emitir Acta definitiva (que se publicará en los mismos medios).

A partir de entonces RRHH llamará, al teléfono indicado en la solicitud, por orden de puntuación a las personas seleccionadas para presentar documentación para su contratación. Las renuncias se irán cubriendo siguiendo el orden de la lista definitiva de baremación.