1 de des. 2017

PROGRAMA OPERATIU D´OCUPACIÓ JUVENIL (POEJ)


ESTAT: NO ACTIU


QUÈ ÉS EL PROGRAMA OPERATIU D'OCUPACIÓ JUVENIL?

POEJ és un programa de formació en alternança amb la pràctica professional, que organitza l’ajuntament de Vila-real amb el cofinançament del Fons Social Europeu, en el qual els alumnes podran rebre formació teòrica i pràctica durant aproximadament 9 mesos.

La formació teòrica serà la corresponent per a l’obtenció d´un dels següents Certificats de professionalitat. Cada certificat es d´un Nivell diferent pensat amb l´objectiu que tot tipus d’usuaris puguen accedir: sense cap formació, amb formació bàsica i amb qualificació mitjana.

ALUMNES

Els alumnes podran acabar el programa amb títols reconeguts pel Ministeri d’Educació, de Nivell I , Nivell II o de Nivell III

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL PROGRAMA

Duració: 9 mesos, depenent de la data de començament
Alumnes: 50 (10 per especialitat)
Inici aproximat: Febrer
Beca d´assistència: els alumnes rebran una beca per dia d’assistència a les classes i els llocs on es realitzen les pràctiques professionals.

CERTIFICATS QUE VAN A IMPARTIR-SE

  • Activitats auxiliars de comerç (Nivell 1) i Activitats de venda (Nivell 2: per a poder accedir a aquest certificat serà necessari haver superat en el Nivell 1) 
  • Activitats auxiliars de magatzem (Nivell 1) 
  • Operacions de sistemes microinformàtics (Nivell 1) i Operacions de xarxes departamentals (Nivell 2: per a poder accedir a aquest certificat serà necessari haver superat en el Nivell 1) 
  • Atenció al client consumidor o usuari (Nivell 3) 
  • Organització del transport i la distribució (Nivell 3) 

REQUISITS PER ACCEDIR A CADA NIVELL
Nivell 1: No es necessari tenir cap tipus de formació
Nivell 2: Per accedir és necessari estar en disposició del Títol de la ESO, com a mínim.
Nivell 3: Per accedir és necessari estar en disposició del Títol de batxillerat, com a mínim.


A QUÍ VA DIRIGIT AQUEST PROGRAMA
Dirigit a joves majors de 16 anys i menors de 30 anys que figuren inscrits i actius en el Sistema de Garantia Juvenil. Per a inscriure’s a Garantia Juvenil cal:
  • Anar al Viver d'Empreses de Cambra de Comerç a Vila-real per a fer inscripcions de vesprada
  • Pel portal del Servef, a través del codi autoservef, en demanda, l’autoentrevista demanar la inscripció en l’apartat d’observacions. O anant personalment a l’oficina Servef i demanar la inscripció al fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

Més informació sobre el programa:

PROCEDÈNCIA DELS FONS I  MINISTERI CONCEDENT
Els fons provenen del FONS SOCIAL EUROPEU i  són gestionats per la Direcció general de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, que actua com a Organisme intermedi.

TÍTOL DEL PROJECTE DE VILA-REAL: 
Itineraris cooperatius per a la millora personal i professional

COST DEL PROJECTE APROVAT A VILA-REAL: 446.572,08 €

SUBVENCIÓ CONCEDIDA: 410.355,08 €

% FINANÇAMENT: 98,2%

RESUM: 

Programa mixt d'Ocupació i formació dirigit a 3 tipus de col·lectius:
- Joves sense cap formació (30 beneficiaris),
- Joves amb formació bàsica-mitjana (20 beneficiaris) i
- Joves amb formació superior (10 beneficiaris).

L'objectiu és cobrir les necessitats de formació i ocupació detectades per a cadascun d'aquests col·lectius. Per a açò es van a impartir 5 certificats de professionalitat, per al col·lectiu de joves sense formació o amb formació bàsica i beques en centres de Treball, per al col·lectiu amb formació superior.