13 de nov. 2023

TALLERS D'OCUPACIÓ 2023/24 ❗❕

  
 

Des de la conselleria s'espera imminentment la convocatòria del programa mixt d'ocupació amb formació: "Tallers d'ocupació" 2023/24 


Un Taller d’Ocupació és un projecte financiat per LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, l’objecte del qual és millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades mitjançant la realització d’obres o serveis d’interès general i/o social que possibiliten a l’alumne-treballador la realització d’un treball efectiu mitjançant un contracte per a la formació i l’aprenentatge, que juntament amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.


• Grup 1: Atenció socio sanitària a persones dependents en institucions socials Certificat de professionalitat (SSCS0208).

• Grup 2: Agricultura, amb dos certificats de professionalitat consecutius: Activitats auxiliars d’agricultura (AGAX0208) i Agricultura Ecológica (AGAU0108).

• Grup 3: Jardineria, amb dos certificats de professionalitat consecutius: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0108) i Instalació i manteniment de jardins i zones verdes (AGAO0208).


VOLS PARTICIPAR COM A ALUMNE?

VOLS TREBALLAR EN L'EQUIP DOCENT?