ARA-Emprèn

PROGRAMA DE SUPORT A L'EMPRENEDORISMEhttps://www.camaracastellon.com/es/empleo/ayudas-contratacion - SOL·LICITUD

AJUDES A ATURATS PER ACCEDIR A L’OCUPACIÓ A TRAVÉS DE LA CREACIÓ D’ACTIVITAT EMPRESARIAL COM A PERSONAL TREBALLADOR AUTÒNOM
Què és i qui pot accedir? 
Aquelles persones que estiguen en situació d´atur , inscrites al SERVEF i inicien una activitat empresarial fins l´1 d´octubre de 2019( o l´hagen iniciada a partir de l´1 de gener de 2019), podran rebre una ajuda econòmica d´entre 2.500 i 4.500 € .
Quantia de la subvenció
L'import de la subvenció es determinarà en funció de la pertinença de la persona en el moment de l'alta com a personal autònom a algun dels següents col•lectius:
- 2.500 persones desocupades en general
- 3.000 menors de 30 i majors de 45
- 3.500 per a aturats amb diversitat funcional i
- 4.500 dones desocupades víctimes de la violència sobre la dona
On s'ha d'anar?
Des del Departament de Promoció econòmica de l´Ajuntament de Vila-real juntament amb el Consorci gestor del pacte territorial per l’ocupació dels municipis ceràmics i la seua àrea d’influència de la província de Castelló, es posa a disposició de tots aquells que ho necessiten el Punt d´atenció a l’emprenedor on se facilitaran els tràmits necessaris per a sol•licitar aquesta subvenció i s´ajudarà a l´emprenedor a redactar el pla empresarial que es requereix per a poder sol•licitar l´ajuda
Les dades de contacte per a reservar  una cita son les següents:

PUNT P.A.E- Assessorament a emprenedors
Tlf: 
Direcció 
Correu electrònic: 

Aquesta informació es sols un resum, vos recordem que es necessari llegir les bases de la convocatòria de la subvenció: MÉS INFORMACIÓ
 BASES


VIVER D'EMPRESES,


Plataformes actuals d'ajuda a l'emprenedor: (fes "clic" en la imatge que t'interesse)