TALLER D'OCUPACIÓ

ATENCIÓ !

12/12/2019 Publicat anunci de baremació personal directiu i docent 

10/12/2019 Publicat anunci del resultats provisionals del procés de selecció d'alumnes

Cambio de fecha de entrevista para los candidatos a alumnos del Taller 

Información del proceso de selección  para los preseleccionados por el LABORA.

26/11/2019 Convocatòria de selecció de personal directiu, docent i de suport

26/11/2019 Convocatòria de selecció d'alumnes treballadors
QUÈ ÉS EL TALLER D’OCUPACIÓ

El LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, en febrer d’aquest any va obrir convocatòria per als programes mixtos d’ocupació-formació, Tallers d’Ocupació, segons la Ordre 11/2016 de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOCV 7832 del 20/07/2016) i la seua modificació Ordre 18/2018 de 25 d’octubre (DOCV 8412 de 29/10/2018).

El objecte del Taller és millorar l’ocupabilitat de les persones desempleades per mitjà de la realització d’obres o serveis d’interès general i/o social que possibiliten a l’alumne treballador la realització d’un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l’aprenentatge, que junt amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

Per Resolució del 22 de novembre de 2019, LABORA ha concedit a l'Ajuntament de Vila-real una subvenció de 696.164,40€ per a la posada en funcionament del TALLER D'OCUPÀCIÓ VILA-REAL 2019-2020.

QUINA FORMACIÓ S'IMPARTEIX

L’Ajuntament de Vila-real ha dissenyat tres  grups de 10 alumnes cadascun. 

Grup 1: Atenció socio sanitària a persones dependents en institucions socials Certificat de professionalitat (SSCS12ET o SSCS0208)

Grup 2: Agricultura, amb dos certificats de professionalitat consecutius: Activitats auxiliars d’agricultura (AGAX0208) i Fructicultura (AGAF0108).

Grup 3: Jardineria, amb dos certificats de professionalitat consecutius: Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (AGAO0108) i Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (AGAO0208).

DURACIÓ: 

12 mesos, inici previst el 23 de desembre de 2019.

Per al grups 2 i 3 comporten dos certificats de professionalitat. (Per continuar al segon cal aprovar el primer).

SALARI:

Els alumnes/treballadors tindran un contracte  per a la formació i l’aprenentatge amb el salari mínim interprofessional.

QUI I CÓM POT PARTICIPAR. REQUISITS: 

Tindre vint-i-cinc anys o més.
Ser desempleat e Inscrits a l’Oficina d’Ocupació amb els seus estudis.
Per al grup 1. Atenció sociosanitària a persones dependents, cal tindre algun d’aquests títols: Graduat en Educació Secundari Obligatòria (ESO), Prova d’accés al Cicle Formatiu de grau mitjà, Certificat de professionalitat del mateix nivell, Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional, Prova d’accés a la Universitat (PAU) per a major se 25 anys.
 Per al grup 2. Activitats auxiliars d’agricultura no cal tindre estudis previs.
Per al grup 3. Activitats auxiliars en vivers jardins i centres de jardineria no cal tindre estudis previs.
Complir els requisits establits  en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.


Mes informació sobre el Programa Tallers d'Ocupació