TALLER D'OCUPACIÓ

QUÈ ÉS EL TALLER D’OCUPACIÓ?

El objecte del Taller és millorar l’ocupabilitat de les persones desempleades mitjançant la realització d’obres o serveis d’interès general i/o social que possibiliten a l’alumne treballador la realització d’un treball efectiu amb un contracte per a la formació i l’aprenentatge, que junt amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

ESPECIALITATS 2017:

Nombre d'alumnes: 10 alumnes per especialitat. Total 20 alumnes
Duració del Taller: 12 mesos
Lloc d'impartició: Biblioteca Universitaria del Coneixement
Data de començament prevista: desembre de 2018

ALUMNES

QUINA FORMACIÓ ES REP

Per al projecte 2017-2018, l’Ajuntament de Vila-real ha dissenyat dos especialitats formatives de 10 alumnes cadascuna.
  1. Activitats auxiliars d’agricultura (AGAX0208), i si es supera aquest, a continuació el certificat de Fruticultura (AGAF0108)
  2. Atenció socio sanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208), Certificat de professionalitat.
SALARI:

Els alumnes/treballadors tindran un contracte  per a la formació i l’aprenentatge amb el salari mínim interprofessional. (707,70€/mes)

QUI I CÓM POT PARTICIPAR

REQUISITS:
  • Tindre vint-i-cinc anys o més.
  • Ser desempleat e Inscrit a l’Oficina d’Ocupació amb els seus estudis.
  • Per al grup 1. Activitats auxiliar d’agricultura no cal tindre estudis previs.
  • Per al grup 2. Atenció sociosanitària a persones dependents, cal tindre algun d’aquests títols: Graduat en Educació Secundari Obligatòria (ESO), Prova d’accés al Cicle Formatiu de grau mitjà, Certificat de professionalitat del mateix nivell, Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional, Prova d’accés a la Universitat (PAU) per a major se 25 anys.
  • Complir els requisits establits  en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.
QUÈ CAL FER?:

Una vegada es publiquen de forma definitiva les especialitats per a l'any 2018, s'haurà de sol·licitar en la oficina SERVEF el taller d’ocupació que t’interesse, amb els codis corresponents que es publicaran en aquesta mateixa web.

També els pots demanar online, amb el teu autoservef, en www.servef.es, en l’apartat AUTOSERVEF , demanda de empleo, autoentrevista, servicios, solicitar servicios, tipo Servicios, formación ocupacional, elegir taller pel nom, solicitar i guardar o demanar un altre taller.

Per més seguretat demaneu-ho també a l’apartat RESUMEN Y COMUNICACIÓN.

Consulteu les bases generals per als alumnes ací


PERSONAL DIRECTIU I DOCENT

Llocs a coberts per al projecte 2017: 1 director, 1 auxiliar administratiu., 2 docents de l'especialitat, 1 professor de suport. Les característiques i requisits dels llocs de treball es publicaran en el tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Vila-real

Les Bases de selecció del personal són les establertes pel SERVEF de forma genèrica per a tots els tallers d'ocupació.

Procediment a seguir per a participar en el procés de selecció de personal:

- Una vegada publicades les bases en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Vila-real, es disposarà de 5 dies hàbils per a presentar les instàncies en el Registre de l'Ajuntament de Vila-real

(En cas d'utilitzar un altre Registre distint del de l'Ajuntament de Vila-real deureu remetre còpia de la sol.licitud i resta de documentació al fax 964547032)

Mes informació sobre el Programa Tallers d'Ocupació